Bådsgård Vig ligger På østsiden af Skive fjord, som er spækket med gode fiskepladser. Vigen er lavvandet, men med mange små badekar og en god forekomst af ålegræs og muslinger. I foråret er der i perioder rigtig mange nedgængere fra Karup Å på ædetogt i vigen.

Sommer og efterår kan du, specielt fra den nordlige odde i Bådsgård vig, der strækker sig ud i Skive Fjord, fiske på havørreder med retning mod Karup Å. Fritidsfiskerne har også fundet ud af, at vigen tiltrækker mange fisk, og lystfiskeriet vanskeliggøres på nogle stræk af deres redskaber.

Der er sjældent lystfiskere på pladserne, da adgangsforholdene lader noget tilbage at ønske, med mindre du ankommer i kajak eller lignende fra Skive Fjord.

Læs om flere Jyske fiskepladser her

Parkerings forhold ved Bådsgård vig

Parkering (nord) vest for Lundø ved Lundø Kirke, Lundøvej 212, hvorfra der er 500-1.200 m af afmærket vandrerute, afhængig af om man går til spidsen eller ind i vigen.

Du kan også parkere for enden af Pallesdamvej, overfor nr. 23, hvorfra der er 2 km til vigen langs stranden. Parkering 600 m til stranden i vejsiden, hvor Bådsgårdvej og Lundøvej mødes.

Har du brug for overnatning i forbindelse med din fisketur, kan det varmt anbefales at kigge på Hagebro kro.

Vær med i lodtrækning om et Shimano Spinnehjul i hver måned

You have Successfully Subscribed!