Kolding Fjord Hotel havørred fiske plads er egentlig et temmelig langt stykke. Men med udgangspunkt fra Kolding Fjord Hotel kan man faktisk fiske både ind i fjorden og ud af fjorden.

Fiskeriet på visse steder på dette stræk afhænger lidt af vandstanden. Går man indad imod Kolding og starter ved skoven, kan en høj vandstand godt bliver problematisk. Især hvis man går med fluestang.

Derimod, hvis man går udad og ud på muslingebankerne, så vil der ved højvande gerne stå mange fisk her. Så pladsen er super til en hel dags fiskeri hvor man udnytter flod og ebbe.

Bundforholdene er blandede. Inde omkring hotellet er bunden let stenet og med meget blære tang. Indad imod byen er bunden mere bar og blød. Går man udad er der flere områder med muslingebanker og herimellem skiftende blød bund med klatter af blære tang.

Læs eventuelt om Skærbæk havørred fiskespot her

Parkeringsforhold ved Kolding Fjord Hotel

Man skal lige kende vejen og ikke lade sig forvirre af hotellets parkering. Man skal nemlig faktisk køre igennem hotellets område på bagsiden og ud på den anden side hvor man nemt kan parkere frit foran vandet. Man følger faktisk bare vejen rundt om hotellet.

Vær med i lodtrækning om et Shimano Spinnehjul i hver måned

You have Successfully Subscribed!