Verners Hvile i Lillebælt er en udpræget sommer plads, og da pladsen er udsat for enorme mængder af vand der fosser frem og tilbage gennem Lillebælt er natte fiskeriet især interessant her. Pladsen er en flot natur oplevelse i sig selv. Og ikke mindst gåturen gennem skoven er hyggelig. Dyreliver herude er enorm og man ser altid et rådyr eller to på sin tur ned til vandet.

Pladsen starter ved de store sandbanker i nord hvor en brat overgang til lækre banker med ålegræs og kløvertang indbyder til super sommerfiskeri. Der er flere hotspots ned af kysten med hele strækket lugter langt væk af havørreder. Om natten, med de rigtige forhold vil det være muligt at få en af de store silde spisere i tale her.

Der kan fiskes med både flue, blink og bombarda her. Der er dybt helt inde under land og da strømmen er hård skal der med blink fiskes med noget der kommer ned i vandsøjlen.

Der bliver pilket torsk små 100 meter fra land på strækket så på de helt varme sommernætter kan torsken sagtens komme så tæt på land at den er til at fange.

Læs eventuelt om andre Jyske fiskepladser her

Parkeringsforhold ved Verners Hvile

Man parkere i skoven og går de 500 meter ned til vandet. Da der ikke er kæde for skovvejen kan det være lokkende bare at kører derned.
Men lad være med det. Skovfogden er obs på at mange gør det og han slår, med god grund, ned på overtrædelser med øjeblikkelig politianmeldelse.

Hornfisk ved Verners Hvile

I sæsonen er hornfisk uundgåeligt ved denne plads. Men intet er så skidt at det ikke er godt for et eller andet. Tag ungerne med ned på denne fine trækning og lær dem at fange deres første hornfisk. Et lille let setup med bobleflåd og et sildestykke på en trekrog er fint til at lokke de slanke nålefisk til hug.

Innovative Float bombarda flåd

Vær med i lodtrækning om et Shimano Spinnehjul i hver måned

You have Successfully Subscribed!