Hvis jeg skal skrive om 5 havørred hot spots i Roskilde fjord, så vil jeg tage udgangspunkt i tre ting. Fremkommelighed, diversiteten i fiskeriet samt naturoplevelsen i sig selv.

Oddestenen
Salvadparken
Sønderø
Lerskrænten
Kattinge Vig

Roskilde fjord ligge under for en fredning ud over det sædvanlige. Så hvis du skal fiske i fjorden skal du være helt med på hvor og hvordan du må fiske.

Læs mere om bekendtgørelsen for fredning i Roskilde fjord her

Fiske spot – Oddestenen

Oddestenen tilgås via en længere gåtur ad Fjordstien fra Frederiksborgvej. Odden er et større område med masser af muligheder for lækkert og spænende fiskeri over dybere områder med ålegræs og bælter med blæretang. Øst på finder man en lille bugt der ofte har en større ophobning af havørreder. Især om vinderen.

Ved Oddestenen kan der fiskes med både flue og spin og pladsen har gennem tiden vist sig fra den gavmilde side og kastet mange store flotte blanke fisk af sig. Der er også en større bestand af flotte gyldne og fede fjordørreder på stedet.

Fiske spot – Salvadparken

Et kyststræk mellem Hove Å og sydover til Maglemose Å.

Stykket er med sine afvekslende bundforhold et enormt interessant stræk at affiske. Ålegræs, blæretang og større muslingebanker dominere området og her er store muligheder for fisk det meste af sæsonen.

Der kan fiskes med spin og flue uden problemer her.

Nå man fisker stykket skal man være opmærksom på fredningsbælterne i nord og syd. Man skal også huske at der er en special fredning for selve Roskilde fjord at tage højde for.

Fiske spot – Sønderø

Lige syd for Veddelved Camping ligger Sønderø og der må parkeres ved campingpladsen. For at komme ned til vandet skal man igennem folden.

Bundforholdene ligner meget forrige plads og strækket er domineret af meget forskelligt fiskeri. Ålegræs, muslingebanker og blæretang som holder store dele af havørredens føde emner det meste af året.

Lige øst for spidsen af denne plads ligger der en større lavvandet bugt der, om vinterne kan holde store stimer grønlændere (små blanke havørreder).

Hele stykker er i sig selv et lækkert natur område og man kan bruge mange gode timer herude.

Se andre gode Sjællandske havørred fiske pladser her

Fiske spot – Lerskrænten

Lerskrænten finder du efter en god gåtur ud gennem Boserup Skov. Her møder
man en større bugt, som tit i vintermånederne kan holde stimer af blanke havørreder (grønlændere).
Om efteråret kommer rigtig mange fisk forbi pladsen på vej op i åerne til gydning, og her kan man støde på nogle rigtig
store blanke fisk, men med chance for farvede fisk.

Denne bugt byder på meget afvekslende bundforhold, og fiskene findes som regel lige på
kanten af sandbunden og de tang fyldte bælter.

Selve lerskrænten finder man udad og mod øst, og herfra og videre nordpå er der dybere vand med en mere
stenet bund, der samtidig byder på fine, spredte store muslingerev og banker med ålegræs.

Fiske spot – Kattinge vig

Kattinge vig er nok en af Roskilde Fjords mest besøgte pladser, og det er der god grundt til.

Nemmest er det at parkere ved Kattinge Værket og derfra bevæge sig igennem skoven nordøst på, så man når sikkert uden
for fredningsbæltet ved Kornerup Ås udløb.

Herfra kan man fiske mod øst, og særligt i vinterperioden og om efteråret er der gode chancer for at løbe ind i en stor fisk.
Koncentrer især indsatsen omkring dybdekurverne udad.

Læs mere om bekendtgørelsen for Roskilde fjord her

Vær med i lodtrækning om et Shimano Spinnehjul i hver måned

You have Successfully Subscribed!